Instytut Chemii Fizycznej PAN

Rozwój wielu nowoczesnych technologii ściśle powiązanych z chemią jest w dużej mierze efektem pracy Instytutu Chemii Fizycznej PAN, który od lat zajmuje się realizacją bardzo profesjonalnych badań. Oprócz tego IChF PAN jest uznawany za jedną z najlepszych w Polsce szkół wyższych specjalizujących się w kształceniu chemików, a pełna oferta edukacyjna jest dostępna na stronie internetowej http://zlotymedalchemii.pl/. Instytut Chemii Fizycznej PAN posiada wspaniałą historię, a do tego dynamicznie się dzisiaj rozwija, inwestując w najlepsze technologie do realizacji badań oraz pomiarów. Działalność, jaką prowadzi Instytut Chemii Fizycznej PAN, została już wielokrotnie nagrodzona na arenie międzynarodowej.


IChF Polskiej Akademii Nauk
Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa